+42(0) 774 884 094

The Weavers

Jak chlazení ledovou vodou pomáhá farmě zajistit lepší kvalitu mléka a klid na práci

S přechodem na robotické dojení v roce 2019 zaznamenala farma Aston Pool ve Staffordshire výrazné zlepšení. Oproti výsledkům z předchozí rybinové dojírny a tanku s přímou expanzí (DX) se produkce stáda 114 krav zvýšila přibližně o 20 %, což je ohromující nárůst.

„Krávy reagovaly okamžitě,“ říká Matt Weaver, manažer farmy. „Jejich chování bylo obecně mnohem uvolněnější a byly spokojenější než dříve. Krávy aktivně chtějí být dojeny a nyní připadá průměrně více než tři a půl dojení na krávu denně.“

Zatímco robotické dojení přineslo okamžité výhody, Matt vyzdvihuje nové řešení chlazení jako klíčovou součást nedávného úspěchu. Rozhodl se zakoupit komplexní řešení pro dojení a chlazení od společnosti Fullwood CS, jejíž vyspělý automatizovaný dojicí robot M²erlin se stal hlavním dojicím zařízením farmy. Jeho součástí bylo jedinečné řešení chlazení: Chlazení ledovou vodou.

Chlazení ledovou vodou

Chlazení ledovou vodou pomáhá urychlit proces chlazení pomocí ledové vody. Tím se doba chlazení zkrátí na polovinu, což farmářům umožní získat více mléka a zároveň využít nižších sazeb za elektřinu k úspoře nákladů.

„Ochlazování mléka je nyní velmi rychlé,“ říká Matt. „Voda v okolí zásobníku má vždy správnou teplotu, takže jakmile se mléko dostane z vyrovnávací nádrže, velmi rychle se ochladí.“

Ačkoli Mattovou původní prioritou bylo najít nový dojicí systém, investoval do systému chlazení ledovou vodou, protože skvěle doplňuje nové robotické řešení. Přestože si byl vědom výhod, byl překvapen, když zjistil, jak výrazný rozdíl pro jeho farmu tento způsob chlazení představuje:

„Dříve jsme začínali dojit do prázdné nádrže a mohlo trvat půl hodiny až hodinu – nebo i déle – než jsme dosáhli požadované teploty. A teď? Je to otázka minut.“

Jedním z aspektů, který Matta oslovil, byl zásadní rozdíl mezi systémem chlazení ledovou vodou a jeho předchozí nádrží DX: bez ohledu na to, jak málo mléka je v nádrži, systém Ice Water Cooling zaručuje naprosto nulové riziko zamrznutí.

„Když je v nádrži DX malý objem mléka, chlazení nemůže začít,“ říká Matt. „Pokud by se chlazení zahájilo s příliš malým objemem mléka v nádrži DX, zmrzlé mléko by se hromadilo. Když jsme následující den chtěli mléko odčerpat, určitý objem se ztratil, protože se přilepilo zmrzlé k nádrži. To je u robotických systémů dojení důležitý faktor, protože nádrž se plní pomaleji než u běžných dojicích systémů.“

Pro Matta má chlazení ledovou vodou několik výhod. Zbytky zmrzlého mléka v nádrži DX ochlazují při čištění vodu, takže mytí je obtížnější a méně důkladné. A co je ještě důležitější, nové chladicí zařízení Fullwood CS pomáhá zajistit, aby každá kapka nadojeného mléka – nejcennějšího majetku mlékárenské farmy – zůstala zachována a v bezpečí.

„Nyní v nádrži nikdy nemáme led,“ říká Matt. „To znamená účinné čištění a absolutně žádné ztráty mléka.“

Informace o farmě

  • 114 krav
  • Stádo se skládá z holštýnského a švýcarského hnědého skotu
  • Prům. 40 litrů mléka na krávu/den
  • Využívá dojicí roboty M²erlin a chlazení ledovou vodou od společnosti Fullwood CS

 

Klid na práci

Řada lidí se domnívá, že všechny chladicí nádrže jsou si víceméně podobné a poskytují stejné výhody. Jistě, není to nic víc než nádoba na skladování mléka. Matt však nesouhlasí. Chlazení ledovou vodou se ukázalo jako neocenitelná a klíčová součást celého procesu dojení na farmě.

„Výhody robotického dojení nekončí u robota,“ říká Matt. „Zatím jsme zaznamenali méně somatických buněk a nižší počet bakterií. Nyní dojíme 38 až 42 kilogramů mléka na krávu denně, zatímco v klasické dojírně to bylo 27 až 28 kilogramů. Chlazení je závěrečnou fází tohoto procesu – proč bychom měli riskovat zničení výsledku naší tvrdé práce na jeho samotném konci?“

Bez spolehlivého chladicího systému je v podstatě každá produkce mléka do určité míry riziková. Chlazení ledovou vodou pomohlo Mattovi uchovat a ochránit každou kapku mléka – a všechny další výhody, které zaznamenali po modernizaci svého řešení dojení.

„Když víme, že systém je speciálně navržen tak, aby předcházel nejčastějším problémům, které se vyskytují u jiných chladicích řešení, nemusíme si dělat starosti,“ dodává Matt. „Naší farmě zajišťuje hladký a bezstarostný provoz. Poskytuje nám naprostý klid na práci.“

Download your brochure

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Download your brochure

See how M²erlin, our automated robot, can improve milking results on your farm.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.