Zásady ochrany osobních údajů

Náš příslib ochrany osobních údajů

Ve společnosti Fullwood CS si uvědomujeme, že osobní údaje jsou cenné. Vyvíjíme inteligentní řešení pro dojení a chlazení stejně inteligentní budeme i nadále v oblasti ochrany vašeho soukromí.

Zásady ochrany osobních údajů společnosti Fullwood CS

Tyto zásady ochrany osobních údajů se vztahují na osobní údaje osob, které shromažďuje nebo používá společnost Fullwood CS s.r.o. nebo její přidružené nebo dceřiné společnosti („Fullwood CS s.r.o.“ nebo „my“). Oceňujeme, že jste projevili zájem o naši společnost, produkty a služby a navštívili naše webové stránky nebo související komunikační kanály, což mimo jiné zahrnuje naše sociální média (společně „web“). Toto prohlášení o ochraně osobních údajů (dále jen „prohlášení“) se vztahuje na všechny osobní údaje, které společnost Fullwood CS s.r.o. shromažďuje při vaší interakci se společností Fullwood CS s.r.o..

Toto prohlášení popisuje, proč společnost Fullwood CS s.r.o. shromažďuje osobní údaje, jaký typ informací od vás a dalších uživatelů webu shromažďuje, jakým způsobem je shromažďuje, co s těmito informacemi dělá a jak můžete aktualizovat a kontrolovat použití vámi poskytnutých informací. Toto prohlášení se může čas od času změnit, a proto doporučujeme, abyste si jej pravidelně pročítali.

Návštěvou tohoto webu přijímáte a souhlasíte s postupy uvedenými v tomto prohlášení. Pokračováním v přístupu k našim službám nebo jejich využíváním po nabytí účinnosti změn souhlasíte s tím, že budete vázáni revidovaným prohlášením.

Žádáme vás, abyste s námi sdíleli své osobní údaje pro účely, které mimo jiné zahrnují:

 • Online nákup produktů a služeb společnosti Fullwood CS s.r.o.;
 • Příjem informací o produktech a službách Fullwood CS s.r.o.;
 • Ukládání vašich preferencí pro budoucí interakce a komunikaci se společností Fullwood CS s.r.o.;
 • Pomoc s vývojem a zlepšováním produktů a služeb;
 • Řešení problémů s produkty a službami;
 • Zasílání personalizovaných zpráv, speciálních nabídek a reklam, které jsou relevantní pro vaše osobní zájmy, na základě informací, které jste s námi sdíleli, a na základě informací, které jsme shromáždili prostřednictvím cookies nebo podobných technik týkajících se vašeho používání stránek;
 • Správa vztahů se zákazníky;
 • Usnadnění přístupu k informacím;
 • Zlepšení komunikace;
 • Analýza a porozumění interakce se zákazníky;
 • Implementace bezpečnostních programů;
 • Odpovídání na vaše dotazy nebo řešení vašich požadavků na produkty a služby a také informování o jejich stavu;

Fullwood CS s.r.o. zpracovává vaše osobní údaje pouze pro účely, o kterých jsme vás informovali.

2.1 Typ osobních údajů shromažďovaných a získávaných společností Fullwood CS s.r.o.

Typy informací shromažďovaných společností Fullwood CS s.r.o. zahrnují informace: (i) poskytnuté uživateli, (ii) získané automaticky, (iii) získané ze souborů cookie a srovnatelných technologií, (iv) získané z e-mailové komunikace a (v) získané z jiných zdrojů.

(i) Informace poskytnuté uživateli

Společnost Fullwood CS s.r.o. přijímá a ukládá informace, které zadáte na webu nebo které jakýmkoli způsobem poskytnete společnosti Fullwood CS s.r.o.. Společnosti Fullwood CS s.r.o. poskytujete informace například když procházíte web, přispíváte do příspěvků, zakládáte účet, kupujete produkt nebo službu, zveřejňujete zprávy, účastníte se fóra nebo dotazníku, když se přihlásíte k odběru novinek nebo komunikujete se zákaznickým servisem. V důsledku těchto akcí můžete společnosti Fullwood CS s.r.o. poskytnout informace, jako je vaše jméno, adresa, telefonní číslo a další kontaktní informace, jako je e-mailová adresa, profese a související zájmy, splnění požadavků dalšího vzdělávání, oblasti zájmu, lidé, kterým byly odeslány nákupy, včetně adresy a telefonního čísla, obsahu e-mailů společnosti Fullwood CS s.r.o. a finančních a osobních údajů, včetně čísel účtů.

Můžete se rozhodnout, že některé informace neposkytnete, ale společnost Fullwood CS s.r.o. vám v důsledku toho nemusí umožnit využití některé z nabídek nebo informací.

(ii) Informace získané automaticky

Určité informace jsou automaticky přijímány a ukládány společností Fullwood CS s.r.o. při interakci se společností Fullwood CS s.r.o. a/nebo při návštěvě webu. Příkladem těchto informací je adresa internetového protokolu („IP“) používaná k připojení vašeho počítače k internetu, vaše e-mailová adresa, informace o vašem počítači a připojení, jako je typ a verze prohlížeče, váš operační systém a platforma, včetně adres všech URL stránek, které vedou na náš web, přes náš web nebo z našeho webu, včetně data a času, počtu souborů cookie a produktů a služeb, které prohlížíte nebo vyhledáváte při používání stránky.

Stopy vaší aktivity na webu nemůžete smazat. Řada společností nabízí nástroje, které pomáhají uživatelům anonymně navštěvovat webové stránky. Společnost Fullwood CS s.r.o. používání těchto nástrojů nezakazuje. Pokud vás však společnost Fullwood CS s.r.o. nemůže identifikovat, nemusí být schopna poskytovat personalizované webové služby.

(iii) Informace získané ze souborů cookie a srovnatelných technologií

Web používá tzv. „cookies“ nebo srovnatelné technologie k získání informací při přístupu webového prohlížeče na web. Soubory cookie jsou alfanumerické identifikátory, které společnost Fullwood CS s.r.o. přenáší na pevný disk vašeho počítače prostřednictvím vašeho webového prohlížeče, aby umožnila systému společnosti Fullwood CS s.r.o. rozpoznat váš prohlížeč. Soubory cookie vám umožňují plně využívat funkcí stránek. Neustále jsou vyvíjeny nové informační technologie a společnost Fullwood CS s.r.o. může tyto technologie používat za účelem shromažďování informací. Použití těchto nových technologií je zamýšleno v souladu s podmínkami tohoto prohlášení.

(iv) Informace získané z e-mailové komunikace

Společnost Fullwood CS s.r.o. může přijímat informace prostřednictvím e-mailové komunikace. Když otevřete e-mail od společnosti Fullwood CS s.r.o., může být společnosti Fullwood CS s.r.o. zasláno potvrzení s určitými informacemi, pokud váš počítač tyto funkce podporuje.

(v) Informace získané z jiných zdrojů

Společnost Fullwood CS s.r.o. může získat osobní údaje o vás z jiných zdrojů a kombinovat je s osobními údaji shromážděnými jiným způsobem. Společnost Fullwood CS s.r.o. může například:

(a) vyhledávat na internetu relevantní a veřejně dostupný obsah;

(a) získávat aktualizované informace o dodávkách a adresách od svých přepravců nebo z jiných zdrojů (pokud byly přijaty bez porušení platných zákonů nebo smluv), aby mohla opravovat své záznamy a snáze doručovat nákupy a komunikaci;

(c) dostávat zprávy od třetích stran, které poskytují informace získané od uživatelů stránek nebo o nich, nebo o potenciálních uživatelích stránek (pokud jsou obdrženy bez porušení platných zákonů nebo smlouvy); a

(d) shromažďovat informace přímo na webu nebo jeho prostřednictvím, nebo může pověřit své zástupce nebo nezávislé dodavatele, aby tyto informace shromažďovali a/nebo analyzovali (pokud jsou shromažďovány bez porušení platných zákonů nebo smlouvy).

Máte možnost nezveřejňovat své osobní údaje. Pokud své osobní údaje poskytnete společnosti Fullwood CS s.r.o., souhlasíte s jejich použitím společností Fullwood CS s.r.o., jak je uvedeno v tomto prohlášení. Informace o vás a dalších uživatelích tohoto webu jsou důležité pro podnikání společnosti Fullwood CS s.r.o.. Společnost Fullwood CS s.r.o. může sdílet informace, které shromáždila, s poskytovateli služeb, obchodními partnery nebo jinými třetími stranami v souladu s platnými zákony.

Vzhledem k tomu, že Fullwood CS s.r.o. pokračuje v rozvoji svého podnikání, může dojít k prodeji některého podniku Fullwood CS s.r.o. (buď prodejem aktiv a pasiv nebo prodejem akcií, v obou případech, zcela nebo částečně). Při takové transakci se obvykle přenášejí také informace o zákaznících. Informace o zákaznících (včetně osobních údajů) mohou být jako takové poskytnuty kupující společnosti.

Ve všech výše uvedených příkladech bude společnost Fullwood CS s.r.o. dodržovat příslušné zákony a předpisy i veškeré s vámi uzavřené smlouvy. Je-li od společnosti Fullwood CS s.r.o. požadováno získání vašeho souhlasu, učiníme tak před sdílením jakýchkoli informací.

Uznáváme svoji odpovědnost za ochranu osobních údajů, které svěříte společnosti Fullwood CS s.r.o., před ztrátou, zneužitím nebo neoprávněným přístupem, a bereme ji vážně. Společnost Fullwood CS s.r.o. používá k zabezpečení vašich osobních údajů celou řadu bezpečnostních technologií a organizačních postupů. Využíváme například řízení přístupu, brány firewall a zabezpečené servery. Dále šifrujeme určité typy dat, jako jsou finanční informace a další citlivá data.

Jakmile nám poskytnete své osobní údaje, společnost Fullwood CS s.r.o. vám poskytne přiměřený přístup k těmto informacím, abyste mohli využívat svá práva v souladu s platnými zákony (což může zahrnovat aktualizaci, úpravu nebo odstranění vašich osobních údajů). Chcete-li získat přístup ke svým informacím nebo chcete-li využít svých dalších práv, obraťte se na svou kontaktní osobu ve společnosti Fullwood CS s.r.o..

Můžete se rozhodnout neposkytovat společnosti Fullwood CS s.r.o. informace, i když by vám to mohlo bránit v nákupu nebo ve využívání některých funkcí, nabídek nebo informací na webu.

Web a zde uvedené produkty, služby a informace nejsou určeny dětem. Pokud jste mladší 18 let, neměli byste tento web navštěvovat.

Během návštěvy tohoto webu se můžete setkat s odkazy na jiné weby, které vám usnadní přístup k dalším informacím. Tyto weby mohou fungovat nezávisle na společnost Fullwood CS s.r.o. a mohou mít vlastní zásady ochrany osobních údajů, prohlášení nebo pravidla. Důrazně doporučujeme, abyste si je pročetli a pochopili, jak mohou být vaše osobní údaje zpracovávány v souvislosti s těmito stránkami, protože nejsme zodpovědní za obsah stránek vlastněných nebo spravovaných jinými společnostmi než Fullwood CS s.r.o., ani za používání nebo postupy ochrany osobních údajů těchto stránek.

Chceme vás lépe poznat, abychom vám mohli poskytovat lepší služby a zároveň respektovat vaše volby ohledně toho, jak používáme vaše osobní údaje. Vaše osobní údaje mohou být přeneseny z vaší domovské země do dalších společností Fullwood CS s.r.o. na různých místech po celém světě, které s vámi mohou komunikovat o produktech, službách nebo speciálních nabídkách Fullwood CS s.r.o., jež by vás mohly zajímat.

Pokud to místní zákony vyžadují, požádáme o předchozí souhlas s přenosem vašich osobních údajů mimo váš region.

Protože se web a společnost Fullwood CS s.r.o. neustále mění, toto prohlášení se může čas od času změnit. Použití informací shromážděných společností Fullwood CS s.r.o. podléhá Prohlášení platnému v době použití. Doporučujeme vám, abyste často sledovali web, kde zveřejníme informace o posledních změnách.

Máte-li jakékoli obavy či dotazy týkající se ochrany osobních údajů na webu, zašlete je prosím na adresu info@fullwood.cz

Jak to funguje?

Streampulse je přístup, jehož realizaci umožnilo několik nezbytných komponent, jako např:

 • Sběrač mléka Fullwood CS ClearFlow HD
 • Pulzátor Fullwood CS Legato
 • Přesně načasované sejmutí dojicí soupravy a bezodporové měření průtoku mléka Fullwood CS
 • Optimální nastavení

Uvolněte celý potenciál vaší produkce mléka. Od první přípravy až po poslední kapku mléka – zajistěte svým kravám úplné vydojení vemen, abyste zlepšili jejich zdraví a zvýšili své výnosy.

Jaké jsou výsledky?

Zlepšete pohodu a zdraví krav i rychlost dojení.

 • Rychlejší a zároveň efektivnější dojení. Minimálně 50 % mléka je nadojeno během prvních dvou minut.
 • Dosáhněte vyšších výnosů a současně zajistěte lepší životní podmínky krav
 • Vyšší kapacita dojírny nebo robota M²erlin, která přinese kvalitnější mléko a vyšší výnosy.