Řízení stáda

Řízení stáda

Chytré nástroje pro efektivní řízení farmy

Produkce mléka je stále komplexnějším a důmyslnějším podnikáním. Uvědomujeme si, že přesná data získávaná v reálném čase jsou pro řízení stáda, jeho plodnosti, dobrých životních podmínek, produktivity a zdraví, nezbytná. Naše řešení pro řízení stáda vám poskytnou nepřeberné množství informací jak pro konvenční dojírny, tak pro našeho automatizovaného robota M²erlin, abyste se dokázali lépe rozhodovat na základě podrobnějších znalostí vaší farmy. Jsme přesvědčeni o tom, používání těchto dat musí být jednoduché a snadno dostupné. Naše řešení pro řízení stáda jsou flexibilní a uživatelsky přívětivá. Inteligentní datová řešení vám umožní dohlížet na všechny základní aspekty farmy pro svoji jednoduchost a intuitivní péči o zdraví stáda a ziskovost podniku.

Řešení pro řízení stáda pro konvenční dojírny

Řízení farmy na místě

Náš pokročilý software dohlíží na vaše krávy. Informuje vás, pokud potřebují péči, a díky lepším znalostem vašeho stáda přispívá k efektivnějšímu provozu. AfiFarm nejen detekuje, kdy jsou krávy v říji, ale také sleduje jejich komfort, optimální intervaly otelení a dobré životní podmínky.

Monitorování přes chytrý telefon

Získejte přístup ke všem datům krav pouhým klepnutím. Naše aplikace vám zajistí informace pro zvýšení produktivity a zlepšení zdraví a kvality řízení stáda, ať jste kdekoli.

Řešení pro řízení stáda pro robotické dojírny

Mějte dojení pod kontrolou

Software, který vám dává plnou kontrolu nad dojením, krmením, vážením a separováním krav, a umožní tak lepší kontrolu nad zdravotním stavem a plodností krav.

Ovládejte robota M²erlin na dálku

Monitorujte dojení bez ohledu na to, kde jste. Aplikace M²erlinInfo poskytuje přístup k aktuálním datům řízení stáda robota M²erlin pouhým klepnutím na displej.

Dokonalý přehled o stádu

Získejte přehled o vašem systému a o kontrole stáda a dojivosti, včetně seznamu krav, které samostatně nechodí do dojírny.

Řešení řízení stáda pro monitorování krav

Nepřetržitá detekce říje

AfiAct II je špičkový snímač na nohu, který umožňuje přesně monitorovat intenzitu říje a podniknout kroky ke zlepšení míry březosti, včetně upozornění na otelení.

Pokročilé monitorování aktivity

AfiCollar je pokročilý chytrý obojek se snímačem, který průběžně sleduje aktivitu krávy, příjem potravy a přežvykování, a dokáže tak spolehlivě sledovat její zdraví a říji.

Jaké je přesvědčení společnosti Fullwood CS?

Jsme přesvědčeni, že dokážeme zajistit nejvyšší úroveň pohodlí pro vaše krávy a nejvyšší úroveň produktivity pro vás, farmáře. Krávy, které se dobře cítí, produkují lepší mléko. Vytváříme stroje, které se snadno používají, jsou efektivní, spolehlivé a dlouho vydrží. Stroje by vám měly život ulehčit, ne komplikovat. Všechny produkty a služby, které poskytujeme, vznikly proto, aby zlepšily život krav a farmářů produkujících mléko.